У 2019/2020 навчальному році організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти відбувається за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», наук.кер. В.О.Огнев'юк, (лист МОН України від 09.11.2015, №1/11-16163) та парціальними програмами «Англійська мова для дітей дошкільного віку» 4-й рік життя, 5-й рік життя, 6-й рік життя, «Про себе треба знати, про себе треба дбати» для дітей 4 – 6-го року життя, «Казкова фізкультура» для дітей 3 – 6-ти років життя.

З метою підвищення якості освіти, оцінювання її результативності, проведено моніторингове дослідження якості освіти в закладі.
Головною метою моніторингового дослідження та оцінки досягнень дитини – визначити розвиток однієї конкретної дитини на початок навчального року.
Робота планувалася за освітніми лініями («Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Гра дитини»).
На початок навчального року проводилась робота щодо покращення науково – методичної бази методичного осередку щодо впровадження в роботу Освітньої програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», розроблені конспекти занять за різними освітніми лініями, розроблені пам’ятки, схеми, контрольно – діагностичні картки, зібрані всі необхідні нормативно – правові документи щодо діяльності дошкільного навчального закладу.
З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри.
Ефективно організований освітній процес, який носить науково – методичний і пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог ведеться вся ділова документація завідувача, вихователів, музичного керівника, керівника гурткової роботи з вивчення англійської мови.
Отже, аналіз результатів діагностування дітей за освітніми лініями засвідчує, що показники, отримані на початку навчального року мають середній та достатній рівень, одна дитина з низьким рівнем. Результати обстеження дітей дошкільної групи (5-6 р.ж.) (вихователі Нестеренко К.В., Пироженко О.А., Чиряк О.Д.) виявили що за освітніми лініями розвитку «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі» та логіко-математичної діяльності: діти приділяють більш уваги бережливому ставленню до навколишнього середовища, вихователі використовують в роботі з дітьми практично-дослідницьку діяльність, розвивають емоційні почуття, приділяють увагу розвитку допитливості та спостережливості у дітей старшого віку. Але вихователям дошкільної групи, слід більше використовувати в роботі сучасні методи та прийоми, елементи аналітичного та креативного мислення. Більш доцільно продумати компоненти сучасного розвивального предметно – ігрового середовища в групі, що дасть змогу забезпечити можливості задоволення пізнавальних, соціальних, естетичних потреб дітей. Стимулювати інтерес дитини до здорового способу життя, його різноманітних проявів, виховувати навички культури поведінки, спонукати до вияву наполегливості, цілеспрямованості, самостійності у рухової діяльності.
Рекомендації: у лінії «Дитина в природному довкіллі» приділяти більше уваги вихованню бережливого ставлення до навколишнього середовища, вихователям використовувати в роботі з дітьми практично – дослідницьку діяльність, розвивати емоційні почуття.
У лінії «Дитина в світі культури» використовувати в роботі з образотворчої діяльності різноманітні матеріали, сучасні методи та прийоми.
У лінії «Дитина в соціумі» закріплювати вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими, однолітками, розвивати комунікативні здібності.
У лінії «Особистість дитини» вчити обговорювати результати своїх дій, виправляти помилки, намагатися регулювати власну поведінку, позитивно ставитись до своєї зовнішності, статевої належності.
Налажна увага приділяляється створенню предметно – ігрового розвивального середовища в групі.
Група обладнана відповідно до педагогічних, естетичних та санітарно – гігієнічних вимог. Для забезпечення атмосфери, що сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості дошкільника, вихователь створила розвивальний життєвий простір з усіх освітній ліній життєдіяльності дошкільника. Ігрові матеріали поєднуються з навчально – розвивальними. Це різноманітні куточки: ігровий, бібліотечний, трудовий, конструктивно – будівельний, природознавчий, етнографічний, музичний, фізкультурний, але ще не обладнала куточок пошуково – дослідницької діяльності.
Велика увага приділяється фізичному розвитку дітей. Дошкільний заклад працює за фізкультурно - оздоровчим пріоритетним напрямом, на засадах зміцнення фізичного та психічного здоров’я кожного вихованця. Діти з задоволенням відвідують заняття з фізкультури, ранкову гімнастику. Завдяки поєднанню тривалої комплексної оздоровчо – профілактичної роботи з корекційно – педагогічними заходами, в умовах звичайного режиму дошкільника, визначається ефективність оздоровчих заходів.
У ЗДО проводяться усі необхідні профілактичні заходи:
- система загартування: повітряні ванни, ходіння по доріжкам «Здоров’я», гімнастика пробудження після денного сну;
- контролюється виконання санітарно – гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;
- здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;
- проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки;
- розглядається питання зміцнення здоров’я дітей на педрадах, виробничих нарадах та нарадах при завідувачу.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що діти 6-го року життя, мають непогані показники на початку навчального року. Створені всі необхідні умови для підготовки дітей до школи.
Кiлькiсть переглядiв: 278

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.